Vitrifikace

Vitrifikační experiment pro studium ukládání jaderného odpadu v Pacific Northwest National Labs. Vitrifikace je proces přeměny materiálu na amorfní pevnou […]

CTCAE plus by iCommuse

PODMÍNKY SLUŽBY Poslední aktualizace: © 2017-současnost iCommuse Tyto podmínky služby („Podmínky“) se vztahují na váš přístup a používání všech našich […]