Florida Special Warranty Deed Form

Floridská zvláštní záruční listina je dalším dokumentem, který lze použít k převodu nemovitosti na Floridě. Tento typ listiny poskytuje omezenou záruku. Zadavatel, neboli prodávající, ručí za to, že neprovedl žádné zatížení ani nevznesl žádné nároky a že bude jménem kupujícího hájit veškeré nároky vznesené prostřednictvím podílu zadavatele. Stejně jako v každém případě je rozumné provést rešerši vlastnických práv, aby se přesně zjistilo, jaké podíly na nemovitosti se vlastně převádějí.

Krok 1 – Vyplňte jméno osoby, která listinu připravuje.

Krok 2 – Zadejte jméno osoby, které má zapisovatel listinu vrátit. Obvykle je to obdarovaný (kupující) nebo právník obdarovaného.

Krok 3 – Na další místo napište identifikační číslo parcely. To lze zjistit v kanceláři okresního registrátora.

Krok 4 – Uveďte datum převodu.

Krok 5 – Do dalších kolonek napište jméno a adresu zřizovatele a obdarovaného.

Krok 6 – Uveďte úplatu za nemovitost.

Krok 7 – Napište okres, ve kterém se nemovitost nachází.

Krok 8 – V další části vyplňte právní popis nemovitosti.

Krok 9 – Před dvěma svědky a notářem by měli poskytovatel a příjemce dotace podepsat smlouvu a uvést datum.

Krok 10 – Příjemce dotace by měl odnést originál k zápisu do okresního registru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.