Jak rozlišit mezi náboženským zápalem a duševní nemocí?

Loni se na internetu objevila zpráva, že Americká psychologická asociace se rozhodla klasifikovat silné náboženské přesvědčení jako duševní nemoc. Podle článku došla APA na základě pětileté studie k závěru, že zbožná víra v božstvo může bránit „schopnosti člověka činit svědomitá rozhodnutí o věcech zdravého rozumu“. Jako příklad bylo uvedeno odmítání svědků Jehovových přijmout život zachraňující léčbu, například transfuzi krve.

Ukázalo se ovšem, že jde o falešnou zprávu. Přesto však vyvolala oprávněný zájem médií a pobouření čtenářů. Webové stránky zabývající se kontrolou faktů, jako například Snopes, musely upozornit, že sloupek byl satirický.

Pro mnohé to byla směšná senzace. Ale mě, lékaře specializujícího se na duševní zdraví, satira zasáhla v mnoha ohledech. Moji kolegové a já se často staráme o pacienty, kteří trpí halucinacemi, proroctvím a tvrdí, že mluví s Bohem, mimo jiné symptomy – v péči o duševní zdraví je někdy velmi obtížné odlišit náboženské přesvědčení od duševní nemoci.

Částečně je to proto, že klasifikace duševních nemocí se často opírá o subjektivní kritéria. Mnoho duševních onemocnění nemůžeme diagnostikovat pomocí skenování mozku nebo krevních testů. Naše závěry často vycházejí z chování, které vidíme před sebou.

Příklad muž, který přijde na pohotovost a nesouvisle mumlá. Tvrdí, že slyší v hlavě hlasy, ale trvá na tom, že mu nic není. Neužil žádné drogy ani alkohol. Kdyby ho vyšetřili odborníci na duševní zdraví, je velká šance, že by mu byla diagnostikována psychotická porucha, například schizofrenie.

Ale co kdyby byl tentýž muž hluboce věřící? Co kdyby jeho nesrozumitelná řeč byla mluvení v jazycích? Kdyby slyšel Ježíše, jak k němu promlouvá? Také by mohl trvat na tom, že mu nic není. Vždyť přece praktikuje svou víru.

Tento problém nevytváří jen nejednoznačnost diagnóz duševního zdraví – nejasná povaha toho, jak definujeme náboženství, situaci dále komplikuje. Scientologická církev se například léta dohadovala s finančním úřadem, aby byla klasifikována jako charitativní náboženská organizace a měla nárok na osvobození od daní. Tento boj nakonec církev v roce 1993 vyhrála, což byl významný krok k tomu, aby se stala hlavním americkým náboženstvím.

Podle knihy Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief, jejímž autorem je držitel Pulitzerovy ceny Lawrence Wright, scientologové věří v mimozemské duchy obývající lidská těla. Mnozí z nich věří, že mají zvláštní schopnosti, jako je telekineze a telepatie.

To staví odborníky na duševní zdraví do ošemetné kulturní situace. Měli odborníci na duševní zdraví před rokem 1993 léčit pacienty vyjadřující tyto názory jako psychotiky? Po roce 1993 jako věřící stoupence?“

Tyto rozdíly mají hluboké lékařské a právní důsledky. Ve své knize Pod nebeským praporem: Lafferty, která se týkala vraždy ženy a dítěte, kterou v roce 1984 spáchali dva mormonští fundamentalisté Ron a Dan Laffertyovi. V posledních několika desetiletích hrála v případu klíčovou roli otázka duševního zdraví Rona Laffertyho, protože obě strany bojovaly o jeho způsobilost stanout před soudem.

Obhajoba tvrdila, že Ron je duševně nemocný, a proto by neměl být odsouzen k trestu smrti. V rozhovorech Ron tvrdil, že je prorok, potvrdil, že slyší hlas Krista, a vyjádřil obavy ze „zlého homosexuálního ducha, který se snaží vniknout do jeho těla skrze řitní otvor“. Znalci z oboru psychiatrie vypověděli, že Ron zřejmě trpí psychotickým onemocněním, například schizoafektivní poruchou.

Obžaloba se snažila potvrdit jeho způsobilost k soudnímu řízení, přičemž jeho bizarní myšlenky vztahovala k náboženským praktikám po celém světě. Podle slov doktora Noela Gardnera, psychiatra, který svědčil ve prospěch obžaloby, „většina lidí v naší zemi věří v Boha. Většina lidí v naší zemi říká, že se modlí k Bohu. Je to běžná zkušenost. A zatímco označení, která pan Lafferty používá, jsou jistě neobvyklá, samotné myšlenkové formy jsou skutečně velmi běžné… pro nás všechny.“

Místní zpravodajský sloupek z roku 2013 shrnul složitost tohoto probíhajícího případu – „Kde je hranice mezi vírou a bludem? Mezi zlomyslností a duševní chorobou?“

To jsou těžké otázky. Praktiky scientologie a mormonského fundamentalismu nejsou zdaleka jedinými příklady této často nejasné hranice mezi náboženstvím a péčí o duševní zdraví. Prakticky každé náboženství má neobvyklé víry a rituály, od konzumace Kristova těla a krve v katolicismu až po půst jako způsob odčinění hříchů v judaismu.

Někteří zašli tak daleko, že tvrdí, že náboženství může být ve skutečnosti formou duševní nemoci. V roce 2006 vydal biolog Richard Dawkins knihu The God Delusion (Boží blud), v níž charakterizuje víru v Boha jako blud. Dawkins uvádí definici bludu jako „trvalé falešné přesvědčení, které je udržováno tváří v tvář silným protichůdným důkazům, zejména jako příznak psychiatrické poruchy.“

Dawkinsova kniha vyvolala obrovskou kontroverzi, vyvolala akademické výtky, nenávistné dopisy a dokonce i výhrůžky vězením pro jeho vydavatele. Přesto se od roku 2014 prodalo po celém světě více než 3 miliony výtisků knihy The God Delusion.

Jako pracovník v oblasti duševního zdraví si nemyslím, že je mým úkolem odsuzovat náboženské přesvědčení pacientů. Mým úkolem je používat lékařské důkazy k hodnocení a léčbě duševních onemocnění tak, abych zmírnil utrpení svých pacientů. Dnes máme k dispozici některé objektivní lékařské testy k diagnostice duševních nemocí, jako je neurosyfilis nebo nedostatek B12. Potřebujeme však další, které by nám pomohly orientovat se v obtížných okolnostech, v nichž se střetává péče o duševní zdraví a náboženství.

Časem se nám to však možná podaří. Věřím v to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.