Klíče k pochopení Blízkého východu

Mezi hanbalisty je známé hnutí zvané salafisté. Jednou z nejznámějších salafistických skupin jsou wahhábisté, hnutí s původem v Saúdské Arábii. Vahábisté ostře vystupují proti uctívání hrobů a mnoha lidovým praktikám islámu, které byly spojeny se súfismem a/nebo úctou ke konkrétním mystikům a svatým mužům (v arabštině často označovaným jako walis). Podle Hanbalovy islámské teologie jsou tyto praktiky považovány za formu uctívání modly, definované jako partnerství smrtelných lidských bytostí s Bohem. To je v zásadním rozporu s jedním z hlavních principů islámu: monoteismem neboli tawhῑd.

Salaf znamená předkové a salafisté neboli následovníci salafu věří, že duchovní a světské praktiky prvních muslimů a prorokových společníků poskytují komplexní návod pro současný život a vládu. Muslimští intelektuálové 19. a počátku 20. století, kteří se potýkali s perspektivou modernizace a westernizace, viděli v tomto přístupu velký potenciál díky univerzálním principům obsaženým v Koránu, prorokových slovech a způsobu, jakým se on a jeho společníci chovali. Ideálem bylo, že najdou způsob, jak přijmout západní technologie a instituce, a zároveň uplatní islámské koncepty na způsob jejich přijetí. Jak však hnutí postupovalo, stalo se spíše fundamentalistickým hnutím a v současné době je o salafistech slyšet ve zprávách především v souvislosti s radikalizací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.