Proces podávání přihlášek ke společnému studiu

Pro vstup do společného studijního programu musíte být přijati samostatně jak na Stanford Law, tak na zúčastněnou stanfordskou školu nebo katedru a také na konkrétní společný studijní program. Můžete se rozhodnout podat přihlášku prakticky kdykoli: současně s první žádostí o přijetí na Stanford Law nebo po prvním či druhém roce studia na právnické fakultě nebo na jiném oddělení či škole Stanfordu.

Nejste dosud zapsáni do žádného programu na Stanfordu

Jestliže jste dosud nebyli zapsáni do žádného programu na Stanfordu, můžete požádat o přijetí na obě školy nebo oddělení související se společným titulem současně – například na Stanford Law a katedru sociologie pro společný titul v oboru právo a sociologie. V přihláškách na oba související programy nezapomeňte uvést svůj zájem o společný titul. Jakmile budete přijati na oba programy, můžete požádat o status joint degree.

Jste-li již zapsáni na právnické fakultě nebo v jiném stanfordském programu

Jestliže jste již zapsáni na právnické fakultě nebo v jiném stanfordském programu, můžete požádat o získání joint degree prakticky kdykoli. Například se můžete během prvního nebo druhého ročníku studia na právnické fakultě rozhodnout pro společný titul v oboru právo a podnikání. V té době můžete požádat o přijetí na obchodní školu a informovat obě školy (právnickou i obchodní) o svém záměru získat společný titul. S výjimkou oboru JD/PhD in Psychology, který přijímá pouze přihlášky studentů, kteří již zahájili studium na právnické fakultě, můžete zahájit studium na obou katedrách – právnické i neprávnické. Pokud však začnete na neprávním oddělení, může to ovlivnit délku vašeho společného studijního programu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.