Rosalind Franklinová byla mnohem víc než „ukřivděná hrdinka“ DNA

Portrét Rosalindy Franklinové při pohledu do mikroskopu

Kredit: Science Source/SPL

Uprostřed náhrobku Rosalindy Franklinové na londýnském židovském hřbitově Willesden je slovo „vědkyně“. Následuje nápis: „Její výzkum a objevy týkající se virů zůstávají pro lidstvo trvalým přínosem.“

Jako jedna z nejvýznamnějších vědkyň dvacátého století přinesla Franklinová svou prací prospěch celému lidstvu. Sté výročí jejího narození, které si připomínáme tento měsíc, je podnětem k mnoha úvahám o její kariéře a vědeckém přínosu, v neposlední řadě o Franklinově katalytické roli při odhalování struktury DNA.

Nejvíce je známá díky rentgenovému difrakčnímu snímku, který publikovala se svým postgraduálním studentem Raymondem Goslingem v roce 19531 a který byl klíčem k určení dvojité šroubovice DNA.

Ale Franklinova pozoruhodná práce na DNA představuje jen zlomek jejích výsledků a odkazu. Byla neúnavnou badatelkou tajemství přírody a pracovala napříč biologií, chemií a fyzikou se zaměřením na výzkum, který měl význam pro společnost. Dosáhla významných pokroků ve vědě o uhlí a uhlíku a stala se odbornicí na studium virů, které způsobují nemoci rostlin a lidí. V podstatě jen díky Franklinové, jejím spolupracovníkům a následovníkům mohou dnešní vědci používat nástroje, jako je sekvenování DNA a rentgenová krystalografie, ke zkoumání virů, jako je SARS-CoV-2.

Výzkumná kariéra Franklinové začala ve fyzikálních vědách. V jedněch ze svých prvních prací, ve 40. letech 20. století, včetně doktorátu, Franklinová pomáhala určit hustotu, strukturu a složení uhlí, fosilního paliva, které se hojně používalo k vytápění domácností a k pohonu průmyslu. Franklinová chtěla porozumět pórovitosti uhlí především proto, aby zjistila, jak zajistit jeho účinnější spalování. Jak ale upozorňuje Patricia Faraová, historička vědy na univerzitě v britské Cambridgi, pórovitost uhlí byla také klíčovým faktorem účinnosti plynových masek za druhé světové války, které obsahovaly filtry z aktivního uhlí. Franklinová tak nepřímo napomohla konstrukci osobních ochranných prostředků své doby.

Franklinové výzkum uhlí založil její pověst. Její první článek v časopise Nature z ledna 1950 se zabýval vlivem některých elektronů v uhlíku na to, jak rozptyluje rentgenové záření2. V následujícím roce vyložila svůj nejdůležitější příspěvek k vědě o uhlí: objev, že uhlík vznikající při hoření uhlí spadá do jedné ze dvou kategorií, grafitizující nebo negrafitizující, a že každá z nich má odlišnou molekulární strukturu3. Tato práce odhalila hlavní rozdíl mezi koksem a uhlím – dvěma produkty spalování uhlí. Koks se může při vysokých teplotách přeměnit na krystalický grafit, zatímco uhel ne. Práce také pomohla vysvětlit, proč koks hoří tak účinně – horký a s malým množstvím kouře. Díky tomu je užitečný v průmyslových procesech, které potřebují vytvářet obrovské množství tepla, například při tavení ve slévárnách oceli.

Od uhlí přešla Franklinová ke studiu virů, které ji fascinovaly po zbytek života. V padesátých letech strávila pět produktivních let na Birkbeck College v Londýně, kde využila své rentgenové schopnosti k určení struktury RNA ve viru tabákové mozaiky (TMV), který napadá rostliny a ničí úrodu tabáku. Virus byl objeven v 90. letech 19. století, když se vědci pokoušeli izolovat patogen, který škodí rostlinám, a zjistili, že je příliš malý na to, aby se jednalo o bakterii.

Franklinová vytvářela detailní rentgenové difrakční snímky, které se měly stát jejím poznávacím znamením. V jednom okamžiku opravila interpretaci šroubovicové struktury viru TMV, kterou provedl James Watson. Znalost struktury viru umožnila dalším vědcům pokročit v počátcích molekulární biologie a použít TMV jako model, který pomohl rozluštit genetický kód.

Po vyřešení struktury TMV se Franklinová pustila do studia dalších rostlinných virů napadajících důležité zemědělské plodiny, včetně brambor, tuřínu, rajčat a hrachu. Poté se v roce 1957 opět otočila a začala studovat virus způsobující dětskou obrnu, který je strukturně podobný viru žluté mozaiky tuřínu. V té době byla dětská obrna obávanou přenosnou nemocí. Od té doby byla většinou vymýcena, i když její případy přetrvávají v Pákistánu a Afghánistánu.

Globální spojka

Čas však nebyl na Franklinově straně. V roce 1956 jí byla diagnostikována rakovina vaječníků a o dva roky později zemřela ve věku pouhých 37 let. Její spolupracovníci Aaron Klug a John Finch následující rok publikovali strukturu polioviru a práci věnovali její památce4. Klugovi byla v roce 1982 udělena Nobelova cena za chemii za jeho práci na objasnění struktury virů.

Franklinová byla náruživou cestovatelkou po světových konferencích a spolupracovala s mezinárodními partnery. Získala vzácný grant (společně s Klugem) od amerického Národního ústavu zdraví. V počátcích rozmachu výzkumu struktury virů byla celosvětovou spojkou: odbornicí na patogenní viry, která si získala mezinárodní renomé a velmi jí záleželo na tom, aby její výzkum byl využit.

Je parodií, že se na Franklinovou vzpomíná hlavně proto, že se jí nedostalo plného uznání za její přínos k objevu struktury DNA. Tato část životního příběhu Franklinové nesmí být nikdy zapomenuta, ale byla mnohem víc než „ukřivděná hrdinka „5 a je načase ocenit ji v celé šíři a hloubce její výzkumné kariéry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.