Totálně z historie

Lawrence Kohlberg

Lawrence-Kohlberg

Psycholog

Narozen

25. října 1927

Zemřel

Jan. 19. října 1987 (ve věku 59 let)

Národnost

Američan

Kohlbergova revoluční teorie stadií morálního vývoje pomohla upevnit jeho pověst brilantního myslitele v oblasti psychologie. Studium tématu morálního vývoje rozhodně nebylo žádnou novinkou, filozofové se jím zabývali již po staletí. Když Kohlberg toto téma vzkřísil, stalo se z nedostatku lepšího popisu pozapomenutým. Tím vdechl nový život studiu velmi důležité oblasti psychologie.

Kohlbergova raná léta

Lawrence Kohlberg se narodil 25. října 1927 v Bronxville ve státě New York. Jeho rodiče neměli dobrý vztah a rozvedli se, když byl Kohlberg v raném věku. Mladík věnoval studiu hodně úsilí a zapsal se na Phillipsovu akademii v Andoveru ve státě Massachusetts, kde získal středoškolské vzdělání.

Na konci druhé světové války Kohlberg nastoupil k obchodnímu námořnictvu. V rámci svých povinností pomáhal židovským uprchlíkům při útěku z Rumunska do Palestiny. Uprchlíci se tak mohli vyhnout pronásledování. Tyto aktivity nebyly ve skutečnosti schváleny a Kohlberg nakonec strávil nějaký čas v internačním táboře na Kypru, když ho britské jednotky zajaly. Kohlberg nakonec z internačního tábora uprchl a našel si cestu zpět do Spojených států.

Pokračování ve vzdělávání

Po návratu do Spojených států Kohlberg opět pokračoval ve studiu a zapsal se na Chicagskou univerzitu. V té době mohlo úspěšné absolvování rozřazovacích testů umožnit studentovi získat zápočty z kurzů. Kohlberg si v testech vedl tak dobře, že mu byl udělen bakalářský titul za pouhý jeden rok a promoval v roce 1948. Brzy po získání titulu se Kohlberg zapsal do doktorského studia na univerzitě v oboru psychologie. V roce 1958 získal doktorát.

Kohlberga velmi ovlivnil švýcarský vývojový psycholog Jean Piaget. Piaget se intenzivně zabýval oblastmi souvisejícími s morálním vývojem dětí. Lawrence Kohlberg se snažil navázat na práci, kterou předtím vykonal Piaget.

Kariéra na akademické půdě

Kohlberg si udržel velmi významnou akademickou kariéru. V letech 1958 až 1961 působil jako docent psychologie na Yaleově univerzitě. Poté pokračoval a rok pracoval v Centru pro pokročilá studia v oblasti behaviorálních věd v Kalifornii a následně v letech 1962-1967 zastával pozici asistenta a poté docenta na Chicagské univerzitě. V roce 1968 byl jmenován profesorem pedagogiky a sociální psychologie na Harvardově univerzitě.

Teorie stadií morálního vývoje

Kohlbergovy rané práce o této teorii se nacházejí v jeho disertační práci z roku 1958. Teorie byla samozřejmě rozšířena v mnoha letech následujících po dokončení jeho disertační práce. Teorie navazovala na mnohé z toho, co Piaget zkoumal již dříve.

Kohlberg Nejjednodušeji lze teorii vysvětlit tak, že etické chování se rodí z morálního uvažování a morální uvažování lze identifikovat podle šesti znaků. Každá z těchto fází pomáhá reagovat na morální dilema, přičemž každá rostoucí fáze je schopna nabídnout lepší odpověď.

Šest stadií je rozděleno do tří úrovní: Stupeň 1 je předkonvenční, stupeň 2 je konvenční a stupeň 3 je postkonvenční. Každá úroveň má dvě jedinečné složky odrážející žebříček navazujících stadií. Úroveň 1 se zaměřuje na poslušnost/trest a vlastní zájem. Úroveň 2 se zabývá konformitou a autoritou. Úroveň 3 se soustředí na společenské smlouvy a univerzální etiku.

Experimenty s těmito stupni morální teorie se často prováděly tak, že se subjektům předkládala morální dilemata a sledovalo se, jak na ně reagují. Později ve svých studiích se Kohlberg domníval, že by bylo možné rozšířit tato stádia i na morální regresi.

Kohlbergovy teorie a práce lze zkoumat v jeho publikovaných textech – Essays on Moral Development, Svazky 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. I a II, The Psychology of Moral Development a The Philosophy of Moral Development.

Kohlbergovy poslední roky

Lawrence Kohlberg trpěl v posledních letech svého života depresemi. Předpokládá se, že to bylo důsledkem léčby související s parazitární infekcí, kterou prodělal v roce 1971. Dne 19. ledna 1987 Kohlberg doslova vstoupil do mrazivého bostonského přístavu, aby spáchal sebevraždu utopením. Jeho tělo bylo nalezeno nedlouho poté a kolegové byli šokováni tím, co se stalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.