De Yogische Encyclopedie

Perfecte vereniging van de geïndividualiseerde ziel met de oneindige geest. (1) Een staat van eenheid; volledige absorptie. (2)

Samadhi, wat letterlijk “samen richten” betekent, is de staat waarin de yogi de identiteit van zijn ziel als geest waarneemt. (3) Het is een ervaring van goddelijke extase evenals van bovenbewuste waarneming; de ziel neemt het gehele universum waar. (4) Met andere woorden, het menselijk bewustzijn wordt één met het kosmisch bewustzijn. (5) De ziel beseft dat zij veel meer is dan het geconditioneerde lichaam. (6) Christelijke heiligen hebben deze ervaring eerder beschreven als het “mystieke huwelijk”, waarin de ziel opgaat in God en één wordt met Hem. (7)

Hoewel het menselijk bewustzijn onderhevig is aan relativiteit en dubbele ervaring, is samadhi de staat waarin de ervaring heel, oneindig en enkelvoudig is. Het is de achtste en laatste stap op het door Patanjali beschreven pad van de yoga. Samadhi kan bereikt worden door diepe, voortdurende en correcte meditatie. In deze staat zijn de drie aspecten van meditatie – mediteerder, meditatiehandeling, het object van meditatie bekend als God – uiteindelijk verenigd. Zoals de golf versmelt met de zee, zo wordt ook de menselijke ziel één met de allerhoogste geest. (5)

Sabikalpa en Nirbikalpa Samadhi

Er zijn twee stadia van samadhi: sabikalpa en nirbikalpa. Sabikalpa samadhi is een staat van geconditioneerde eenheid. De mediteerder ervaart de versmelting van zijn ziel met het oneindige bewustzijn; hij kan deze ervaring echter niet buiten de meditatie bewaren. (6) Hoewel sabikalpa samadhi de eerste breuk is met begoocheling, waarin de mediteerder beseft dat God alleen bestaat, is de ziel nog steeds gebonden door ego-bewustzijn. Sommige zielen die deze staat bereiken, kunnen terugkeren naar begoocheling als zij vasthouden aan het geloof dat “ik” toegang heb tot oneindige macht. (8)

Over sabikalpa samadhi heen, is nirbikalpa samadhi de staat van ongeconditioneerde eenheid. De ziel verheft zich boven alle ego-bindingen en beseft dat zij eeuwig één is met God; zij wordt een jivan mukta. (8) Niettemin moet zij, om volledige bevrijding van ego-bindingen te bereiken, de herinneringen aan haar ego-bindingen in de wereld doorwerken. Terwijl zij werkt of spreekt, bijvoorbeeld, behoudt de ziel haar goddelijk bewustzijn zonder enige kans om terug te keren naar begoocheling. (6)

Er zijn verschillende soorten samadhi, afhankelijk van het object van meditatie; bijvoorbeeld, AUM samadhi is de staat die men ervaart wanneer men samensmelt met God via de kosmische klank AUM. (9) “Samadhi” kan ook verwijzen naar een gedicht van Paramhansa Yogananda, waarin samadhi wordt beschreven zoals ervaren door de yogi. (10)

Volgende Studies over Samadhi

Path of Kriya Yoga Online Courses
Going Deeper with Aum Online Course
Understanding the Chakras In-Diepgaande Online Cursus

De eerste stap op het pad van Kriya Yoga

Start een nieuwe meditatie praktijk of inspireer je huidige

De 10-weekse Lessen in Meditatie online cursus is ontworpen om diepgaande instructie te geven in wetenschappelijke meditatie technieken die meer rust brengen, diepere ontspanning, en gerichte concentratie op elk gebied van je leven, ongeacht de uiterlijke omstandigheden.

Deze technieken zijn gebaseerd op de leer van Paramhansa Yogananda, auteur van de Autobiografie van een Yogi.

Lees meer

  1. Autobiografie van een Yogi, door Paramhansa Yogananda. p.121
  2. Paramhansa Yogananda: Een biografie, door Swami Kriyananda. Hoofdstuk 25, “Het Achtvoudige Pad van Patanjali.”
  3. Autobiografie van een Yogi, door Paramhansa Yogananda. p. 107.
  4. Autobiografie van een Yogi, door Paramhansa Yogananda. p. 121.
  5. a bWhispers from Eternity, door Paramhansa Yogananda. p. 116.
  6. a b cThe Essence of Self-Realization, door Paramhansa Yogananda. Chapter 20, “Self Realization.”
  7. The Path, by Swami Kriyananda. p. 196.
  8. a bDemystifying Patanjali, by Swami Kriyananda. Book 1, Sutra 17.
  9. Demystifying Patanjali, by Swami Kriyananda. Book 3, Sutra 3.
  10. Whispers from Eternity, by Paramhansa Yogananda. “Samadhi.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.