Missouri Assault & Domestic Violence FAQ

Een veroordeling voor een geweldsmisdrijf zoals mishandeling of huiselijk geweld kan een enorme impact hebben op uw leven en toekomst. U kunt te maken krijgen met boetes, gevangenisstraf en een strafrechtelijke aanklacht op uw strafblad, waardoor het moeilijk wordt om werk te vinden en een goede reputatie te behouden, zowel persoonlijk als beroepsmatig.

Als u bent aangeklaagd wegens mishandeling of huiselijk geweld in Missouri, neem dan vandaag nog online contact op met Holder Susan Slusher LLC of bel 573-710-4716 voor een gratis beoordeling van uw zaak. Onze ervaren advocaten bedienen cliënten in de hele staat, waaronder Columbia, Moberly, Fulton, Boonville en andere nabijgelegen gebieden.

 • Wat is mishandeling in de eerste graad?
 • Wat is mishandeling in de tweede graad?
 • Wat is mishandeling in de derde graad?
 • Wat is huiselijke geweldpleging in de eerste graad?
 • Wat is huiselijke geweldpleging in de tweede graad?
 • Wat is huiselijke geweldpleging in de derde graad?
 • Is an arrest mandatory when police are called?
 • Will the Prosecutor drop the charge at the victim’s request?
 • Why was my bond so high?
 • Why was my charge a felony?
 • What happens if the victim does not want to cooperate?
 • Can my spouse be forced to testify against me?
 • Can a victim refuse to testify by “Taking the Fifth”?
 • Can a victim be held in contempt of court if they refuse to testify?
 • What can happen if a witness doesn’t show up for court?
 • Can my defense attorney advise victims and witnesses?
 • Are the victim’s prior statements admissible in court?
 • What are “excited utterances”?
 • Why is the prosecutor trying to get medical records?
 • Why is the prosecutor asking the victim for a sworn statement?
 • What is the “Residual Hearsay Exception”?
 • Do experts testify in domestic assault cases?
 • Zijn mijn eerdere misdrijven toelaatbaar?
 • Welke gevolgen heeft een veroordeling voor mijn vermogen om een wapen te bezitten?
 • Hoe kan het advocatenkantoor Holder Susan Slusher LLC mij in mijn zaak bijstaan?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis zaakevaluatie

1.Wat is mishandeling in de eerste graad?

Een persoon pleegt mishandeling in de eerste graad als hij een andere persoon probeert te doden of bewust ernstig lichamelijk letsel toebrengt of probeert toe te brengen. Mishandeling in de eerste graad is een misdrijf van klasse B, tenzij de dader daarbij het slachtoffer ernstig lichamelijk letsel toebrengt, in welk geval het een misdrijf van klasse A is.

Wat is mishandeling in de tweede graad?

Een persoon pleegt het misdrijf van mishandeling in de tweede graad als hij: (1) poogt een ander te doden of bewust ernstig lichamelijk letsel toebrengt of tracht toe te brengen onder invloed van plotselinge hartstocht die uit gepaste oorzaak ontstaat; of (2) poogt een ander lichamelijk letsel toe te brengen of bewust lichamelijk letsel toebrengt met behulp van een dodelijk wapen of gevaarlijk instrument; of (3) roekeloos ernstig lichamelijk letsel toebrengt aan een ander; (4) terwijl hij onder invloed van drank, drugs of andere gereguleerde stoffen verkeert, in deze staat een motorvoertuig bestuurt en daarbij blijk geeft van criminele nalatigheid en lichamelijk letsel toebrengt aan een andere persoon dan zichzelf; of (5) door roekeloosheid lichamelijk letsel toebrengt aan een andere persoon door het afvuren van een vuurwapen; of (6) een motorvoertuig bestuurt in overtreding van subsectie 2 van sectie 304.022, RSMo, en tijdens het besturen daarvan, met criminele nalatigheid lichamelijk letsel veroorzaakt aan een persoon die bevoegd is een hulpverleningsvoertuig te besturen, zoals gedefinieerd in sectie 304.022, RSMo, terwijl die persoon zijn officiële taken uitvoert. De verdachte heeft de last van het inbrengen van de kwestie van invloed van plotselinge hartstocht voortvloeiend uit voldoende oorzaak volgens onderverdeling (1) van subsectie 1 van deze sectie. Mishandeling in de tweede graad is een klasse C misdrijf.

Wat is mishandeling in de derde graad?

Een persoon begaat het misdrijf van mishandeling in de derde graad als: (1) de persoon probeert een andere persoon lichamelijk letsel toe te brengen of roekeloos veroorzaakt; of (2) de persoon met criminele nalatigheid een andere persoon lichamelijk letsel toebrengt met behulp van een dodelijk wapen; of (3) de persoon een andere persoon opzettelijk in de vrees voor onmiddellijk lichamelijk letsel brengt; of (4) de persoon zich roekeloos inlaat met gedrag dat een ernstig risico inhoudt voor de dood of ernstig lichamelijk letsel van een andere persoon; of (5) de persoon willens en wetens lichamelijk contact veroorzaakt met een andere persoon in de wetenschap dat de andere persoon het contact als beledigend of provocerend zal opvatten; of (6) de persoon willens en wetens lichamelijk contact veroorzaakt met een handelingsonbekwaam persoon, zoals gedefinieerd in sectie 475.010, RSMo, die een redelijk persoon, die niet onbekwaam is, als beledigend of provocerend zou beschouwen. 2. Behalve zoals bepaald in subsecties 3 en 4 van deze sectie, is mishandeling in de derde graad een klasse A misdrijf. 3. Een persoon die de bepalingen van onderafdeling (3) of (5) van onderafdeling 1 van deze sectie overtreedt is schuldig aan een misdrijf van klasse C. 4. Een persoon die schuldig heeft verklaard of schuldig is bevonden aan het misdrijf van mishandeling in de derde graad meer dan twee keer tegen een gezins- of familielid zoals gedefinieerd in sectie 455.010, RSMo, is schuldig aan een klasse D misdrijf voor de derde of elke volgende begaaning van het misdrijf van mishandeling in de derde graad als een klasse A misdemeanor. De overtredingen beschreven in deze subsectie kunnen tegen hetzelfde familie- of huishoudlid zijn of tegen verschillende familie- of huishoudleden.

Wat is huiselijke geweldpleging in de eerste graad?

Een persoon begaat het misdrijf huiselijke geweldpleging in de eerste graad als hij of zij probeert te doden of bewust ernstig lichamelijk letsel veroorzaakt of probeert te veroorzaken aan een familie- of huishoudlid of een volwassene die in een voortdurende sociale relatie van romantische of intieme aard is of is geweest met de actor, zoals gedefinieerd in sectie 455.010, RSMo. Huiselijk geweld in de eerste graad is een misdrijf van klasse B, tenzij de dader daarbij ernstig lichamelijk letsel toebrengt aan het slachtoffer of eerder schuldig heeft gepleit of schuldig is bevonden aan het plegen van dit misdrijf, in welk geval het een misdrijf van klasse A is.

Wat is huiselijk geweld in de tweede graad?

Een persoon pleegt huiselijk geweld in de tweede graad als de handeling betrekking heeft op een gezins- of familielid of een volwassene die in een voortdurende sociale relatie van romantische of intieme aard staat of heeft gestaan met de actor, zoals gedefinieerd in sectie 455.010, RSMo, en hij of zij: (1) poogt lichamelijk letsel toe te brengen aan een dergelijk gezins- of huishoudlid of dit bewust op enigerlei wijze veroorzaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een dodelijk wapen of gevaarlijk instrument, of door verstikking of wurging; of (2) roekeloos ernstig lichamelijk letsel toebrengt aan een dergelijk gezins- of huishoudlid; of (3) roekeloos lichamelijk letsel toebrengt aan een dergelijk gezins- of huishoudlid met behulp van een dodelijk wapen. Huiselijk geweld in de tweede graad is een klasse C misdrijf.

Wat is huiselijk geweld in de derde graad?

Een persoon begaat het misdrijf huiselijk geweld in de derde graad als de handeling betrekking heeft op een gezins- of familielid of een volwassene die in een voortdurende sociale relatie van romantische of intieme aard staat of heeft gestaan met de actor, zoals gedefinieerd in sectie 455.010, RSMo, en: (1) De persoon poogt lichamelijk letsel toe te brengen aan een dergelijk gezins- of huishoudlid of roekeloos een dergelijk gezins- of huishoudlid veroorzaakt; of (2) De persoon met criminele nalatigheid lichamelijk letsel toebrengt aan een dergelijk gezins- of huishoudlid met behulp van een dodelijk wapen of gevaarlijk instrument; of (3) De persoon opzettelijk een dergelijk gezins- of huishoudlid in vrees brengt voor onmiddellijk lichamelijk letsel op welke wijze dan ook; of (4) De persoon roekeloos een gedrag vertoont dat een ernstig risico op de dood of ernstig lichamelijk letsel van een dergelijk gezins- of huishoudlid met zich meebrengt; 5) de persoon bewust fysiek contact veroorzaakt met een dergelijk lid van het gezin of het huishouden in de wetenschap dat de andere persoon dit contact als beledigend zal ervaren, of 6) de persoon bewust het isolement van een dergelijk lid van het gezin of het huishouden tracht te bewerkstelligen of veroorzaakt door de toegang van een dergelijk lid van het gezin of het huishouden tot andere personen, telecommunicatiemiddelen of vervoer met het oog op isolement onredelijk en aanzienlijk te beperken of te belemmeren. Met uitzondering van het bepaalde in subsectie 3 van dit artikel is huiselijk geweld in de derde graad een misdrijf van klasse A. Een persoon die schuldig heeft gepleit of schuldig is bevonden aan het misdrijf van huiselijk geweld in de derde graad meer dan twee keer tegen een gezins- of familielid zoals gedefinieerd in sectie 455.010, RSMo, is schuldig aan een klasse D misdrijf voor de derde of elke volgende begaaning van het misdrijf van huiselijk geweld. De overtredingen beschreven in deze subsectie kunnen tegen hetzelfde familie- of gezinslid zijn of tegen verschillende familie- of gezinsleden.

Is een arrestatie verplicht wanneer de politie wordt gebeld?

Veel staten hebben verplichte arrestatiewetten die politieagenten verplichten om de vermeende primaire agressor in elke zaak van huiselijk geweld te arresteren. Voorstanders van verplichte arrestatie zijn van mening dat een verplichte arrestatie de vermeende mishandelaar, door middel van straf of alternatieve diensten, zal doordringen van de ernst en onrechtmatigheid van zijn of haar gedrag. Missouri heeft sinds 1989 een “bijna verplichte” arrestatiewet. Dit betekent dat een politieagent in Missouri naar eigen inzicht mag reageren op een oproep tot huiselijk geweld. De agent is niet automatisch verplicht om de vermeende hoofdaanklager te arresteren. Als er echter geen arrestatie wordt verricht, moet de agent een schriftelijk verslag indienen waarin de keuze om niet te arresteren wordt uitgelegd.

Zal de officier van justitie de aanklacht op verzoek van het slachtoffer intrekken?

Procureurs in het verleden seponeerden huiselijk geweld routinematig op verzoek van het vermeende slachtoffer. De laatste tijd hebben veel openbare ministeries in het hele land echter een “no-drop”-beleid ingevoerd in zaken van huiselijk geweld. Bij een “no-drop” beleid zal de aanklager een zaak van huiselijk geweld tegen de vermeende mishandelaar niet seponeren, ook al verzoekt het vermeende slachtoffer om seponering. Deze no-drop policy is gebaseerd op de overtuiging van de officier van justitie dat vermeende slachtoffers zelfs tijdens het strafproces geïntimideerd blijven worden door vermeende mishandelaars, en dat het uit handen nemen van de beslissing door het vermeende slachtoffer hem of haar daardoor extra bescherming biedt tegen verder misbruik en intimidatie.

Waarom was mijn borg zo hoog?

Sinds de toevoeging van het Crime Victim’s Rights Amendment aan de grondwet van Missouri in 1992, heeft een rechter ook de uitdrukkelijke bevoegdheid, zowel in misdrijven als in overtredingen, om de borg volledig te weigeren of extreem hoog te stellen in elke zaak waarin de vermeende verdachte een gevaar vormt voor een slachtoffer van een misdrijf of de gemeenschap. De rechtbanken hebben nu een enorme macht om vermeende slachtoffers te beschermen wanneer zij ervoor kiezen die te gebruiken. Het vermeende slachtoffer heeft ook het recht op de hoogte te worden gesteld wanneer de mishandelaar uit de gevangenis wordt ontslagen.

Waarom was mijn aanklacht een misdrijf?

De Missourise wetgever heeft de afgelopen tien jaar stappen ondernomen om de wetten op huiselijk geweld aan te scherpen. In 2000 voerden de wetgevers nieuwe misdrijven tegen huiselijk geweld in, variërend van misdemeanors tot misdrijven, in een poging huiselijk geweld terug te dringen. De grootste verandering was de invoering van het misdrijf huiselijk geweld in de tweede graad, een misdrijf van klasse C, voor incidenten waarbij sprake is van lichamelijk letsel, dodelijke wapens, gevaarlijke instrumenten of verstikking (wat, indien gepleegd door een vreemde tegen een vreemde, vaak zou worden geclassificeerd als een misdrijf). In sommige gevallen kan een aanklager ervoor kiezen om het bij de traditionele aanklacht van mishandeling te houden, omdat de nieuwe misdrijven allemaal bewijs vereisen dat er een sociale relatie van romantische of intieme aard bestond tussen het vermeende slachtoffer en de vermeende mishandelaar als een extra element van het misdrijf.

Wat gebeurt er als het slachtoffer niet wil meewerken?

Slachtoffers van huiselijk geweld worden vaak onwillige of zelfs vijandige getuigen voor de aanklager. Hoewel er vaak legitieme redenen zijn voor een vermeend slachtoffer om niet mee te werken of om te weigeren te getuigen, zal de aanklager er vaak van uitgaan dat de belangrijkste reden angst voor represailles door de vermoedelijke dader is. De aanklager kan dan extra inspanningen doen om de getuige te dwingen te verschijnen en te getuigen, of om aanvullend bewijs te verkrijgen dat tijdens het proces kan worden toegelaten in plaats van de verklaring van het vermeende slachtoffer.

Kan mijn echtgenoot gedwongen worden tegen mij te getuigen?

Missouri is een van de weinige staten die het statuut van het echtelijk voorrecht niet hebben gewijzigd om een uitzondering te maken voor slachtoffers van huiselijk geweld. In Missouri kan een mishandelde vrouw kiezen of zij al dan niet wil getuigen over het misbruik door haar vermeende echtgenoot. De aanklager kan haar niet verplichten te getuigen. In deze omstandigheden kan de aanklager echter vaak “van horen zeggen” verklaringen van het vermeende slachtoffer inbrengen, zoals opnamen van de stem van 911, als methode om de oorspronkelijke klacht van het vermeende slachtoffer aan een jury voor te leggen.

Kan een slachtoffer weigeren te getuigen door “de Vijfde te nemen”?

Sommige slachtoffers zullen weigeren te getuigen door zich te beroepen op hun recht van het Vijfde Amendement tegen zelf-beschuldiging. De misvatting van de meeste getuigen is dat men “de vijfde optie” kan inroepen als men om welke reden dan ook niet wil getuigen. Het vermeende slachtoffer kan echter alleen de vijfde optie inroepen wanneer zijn getuigenis hem in staat van beschuldiging zal stellen, bijvoorbeeld voor zijn eigen criminele betrokkenheid bij het incident, of voor het indienen van een valse klacht.

Kan een slachtoffer in minachting van de rechtbank worden gehouden als hij weigert te getuigen?

Als een getuige zich niet met succes kan beroepen op het voorrecht van echtgenote of het vijfde amendement, kan hij door de rechtbank worden gelast de vragen van de aanklager te beantwoorden. Indien de getuige weigert de vragen van de aanklager te beantwoorden, kan de getuige in minachting van het hof worden bevonden. Dit kan gevangenisstraf en boetes inhouden. Een aanklacht wegens minachting van het hof kan ook worden ingediend tegen een vermeend slachtoffer dat opzettelijk een dagvaarding onteert. Een vermeend slachtoffer dat verkiest niet mee te werken aan de vervolging van een vermeende misbruiker kan dus het doelwit worden van straf door het rechtssysteem. Dergelijke getuigen kunnen er goed aan doen een eigen advocaat in de arm te nemen om hen in dergelijke zaken bij te staan.

Wat kan er gebeuren als een getuige niet op de zitting verschijnt?

Wanneer een getuige niet op de zitting verschijnt wanneer hij of zij is gedagvaard, kan de getuige niet alleen worden aangeklaagd wegens minachting van het hof, maar kan er ook lichaambeslag op hem of haar worden gelegd om zijn of haar aanwezigheid op de zitting zeker te stellen. Dit gebeurt gewoonlijk alleen in zeldzame omstandigheden. Het is over het algemeen het overkoepelende doel van de aanklager om vermeende slachtoffers te beschermen, niet om ze gevangen te zetten. Wanneer een getuige echter besluit niet met de aanklager mee te werken door niet voor de rechtbank te verschijnen, kan een aanklager besluiten dat de zaak drastischer maatregelen rechtvaardigt.

Kan mijn verdedigingsadvocaat slachtoffers en getuigen adviseren?

Verdedigingsadvocaten worden geconfronteerd met veel ethische kwesties in huiselijk geweld zaken. De advocaat heeft de plicht om de cliënt ijverig te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de wet en te vechten voor een sepot of vrijspraak. Ethische problemen kunnen ontstaan wanneer het vermeende slachtoffer de advocaat van de vermeende mishandelaar om advies vraagt over zijn of haar getuigenis. De advocaat kan het vermeende slachtoffer ethisch gezien niet vertellen dat hij of zij moet liegen over zijn of haar getuigenis of het slachtoffer vertellen dat hij of zij het recht van het Vijfde Amendement moet inroepen wanneer de feiten van de situatie daar niet om vragen. De advocaat kan het slachtoffer het beste aanmoedigen om zijn of haar eigen advocaat te regelen voor de hoorzitting.

Zijn eerdere verklaringen van het slachtoffer toelaatbaar in de rechtszaal?

In een situatie waarin het vermeende slachtoffer zijn of haar verhaal heeft veranderd van huiselijk geweld naar een incidenteel ongeluk (het slachtoffer zegt nu dat hij of zij struikelde en viel en de verwondingen veroorzaakte), kan de aanklager andere getuigen oproepen om te getuigen over de oorspronkelijke verklaringen die het vermeende slachtoffer aan anderen heeft verteld.

Wat zijn “opgewonden uitspraken”?

Officieren van justitie kunnen een opgewonden uiting gebruiken om een anders onsuccesvolle zaak te redden als een getuige niet meer beschikbaar is door een beroep te doen op privileges van het echtelijk of het vijfde amendement. Een opgewonden uitlating moet zijn gedaan onder de onmiddellijke en ongecontroleerde overheersing van de zintuigen onder zodanige omstandigheden dat het op betrouwbaarheid wijst. De gebeurtenis en de verklaring hoeven niet gelijktijdig plaats te vinden, zolang de verklaring maar wordt uitgelokt door de opwinding van de gebeurtenis zonder voorbedachte rade. In echte gevallen van huiselijk geweld en geweldpleging is er noodzakelijkerwijs sprake van een schokkende gebeurtenis, waardoor de uitzondering voor opgewonden uitspraken vaak van toepassing is.

Waarom probeert de aanklager medische dossiers te krijgen?

Wanneer een aanklager een slachtoffer van huiselijk geweld heeft dat niet wil meewerken, kan de aanklager toch de zaak bepleiten met een getuigenis van een medische professional die het slachtoffer heeft behandeld voor zijn of haar verwondingen als gevolg van het geschil. Verklaringen die zijn afgelegd tegen een medische deskundige die de behandeling heeft verstrekt, vormen een gevestigde uitzondering op de regel van hoor en wederhoor. De aanklager kan de relevante medische dossiers verkrijgen door een ondertekende vrijlating van het slachtoffer of door een onderzoeksdagvaarding. De verdediging kan proberen de verklaringen aan medisch personeel buiten het bewijs te houden door de rechtbank ervan te overtuigen dat de details van de aanranding niet relevant waren voor de behandeling van de verwondingen.

Waarom vraagt de aanklager het slachtoffer om een beëdigde verklaring?

Eerdere getuigenis onder ede is toelaatbaar wanneer een vermeend slachtoffer later niet beschikbaar is vanwege een beroep op een getuigenisgeheim. Een aanklager die vreest dat een getuige niet meer zal meewerken, kan overwegen een verslaggever in te schakelen om een verslag te maken van alle getuigenissen tijdens de eerste fasen van de vervolging, zoals borgtochthoorzittingen of inleidende hoorzittingen. Een aanklager kan dan teruggrijpen op de eerdere getuigenis om de getuigenis consistent te houden.

Wat is de “Residual Hearsay Exception”?

De residuele uitzondering op de regel tegen de toelating van horen zeggen kan worden aangevoerd door aanklagers in zaken waar geen andere uitzonderingen van toepassing lijken te zijn. In andere rechtsgebieden is geoordeeld dat verklaringen van slachtoffers van huiselijk geweld tegenover politieagenten of familieleden kort na de mishandeling toelaatbaar zijn op grond van de residuele uitzondering op het horen van bewijs, wanneer het slachtoffer later weigert te getuigen. In sommige gevallen is de uitzondering ook gebruikt om de verklaringen van een slachtoffer aan een advocaat over het misbruik van de verweerder jegens die persoon toe te laten, de verklaringen van een slachtoffer in een verzoekschrift voor een ex parte bevel tot bescherming, en de verklaringen van een slachtoffer aan goede vrienden of familieleden over de bedreigingen en mishandelingen die de verweerder hen heeft aangedaan.

Tuigen deskundigen in huiselijk geweld zaken?

Weliswaar mag een deskundige niet “instaan” voor de waarheidsgetrouwheid van een bepaalde getuige, maar de moderne trend staat huiselijk geweld deskundigen toe erop te wijzen dat bepaald gedrag niet ongewoon is voor slachtoffers van huiselijk geweld. Sommige van deze gedragingen zijn: het niet verlaten van een gewelddadige relatie, een vertraging in het melden van een aanranding, of een herroeping of weigering om te getuigen die bizar en eigenaardig zou kunnen lijken voor een jury zonder getuigenis van een deskundige. Hoewel Missouri niet volledig is toegewijd aan het toestaan van getuigenissen van deskundigen over mishandelde vrouwen tijdens de vervolging van huiselijk geweld zaken, is het gebruik van getuigenissen van deskundigen uitgebreid bij de vervolging van kindermishandeling en met betrekking tot verdachten die zelfverdediging claimen in zaken van het battered spouse syndrome.

Zijn mijn eerdere misdaden toelaatbaar?

Het bewijs van eerdere of andere misdaden wordt vaak gebruikt in huiselijk geweld zaken. Bewijs dat de verdachte het slachtoffer in het verleden fysiek heeft mishandeld, is meestal toelaatbaar om de “animus” van de verdachte jegens het slachtoffer aan te tonen. De gebruikte test is of de bewijskracht van het eerdere misbruik zwaarder weegt dan het gerechtelijk effect. In veel gevallen is dit toelaatbaar geacht, met name wanneer de beklaagde zich heeft beroepen op toeval of zelfverdediging. Wanneer de verdachte het misdrijf echter bekent, kan het nadelige effect van het aantonen van eerdere mishandelingen zwaarder wegen dan de bewijskracht ervan.

Wat voor effect heeft een veroordeling op mijn vermogen om een wapen te bezitten?

Het Lautenberg-amendement van 1996 op de Gun Control Act van 1968 maakt het onwettig voor een persoon die is veroordeeld voor een misdrijf van huiselijk geweld om een vuurwapen te bezitten.
Een voorwaardelijke strafoplegging volgens de wet van Missouri zou waarschijnlijk niet gelden als een veroordeling en zou daarom later wapenbezit niet in de weg staan. Het Lautenberg-amendement maakt het ook een federaal misdrijf voor een persoon die onder een beschermingsbevel voor huiselijk geweld valt, om een vuurwapen te bezitten.

Hoe kan het advocatenkantoor Holder Susan Slusher, LLC mij in mijn zaak bijstaan?

De vervolging van huiselijk geweld in Missouri is de afgelopen jaren voortdurend geëvolueerd. De straffen zijn strenger geworden en de bewijsregels zijn verfijnd om de veroordeling van een vermeende mishandelaar gemakkelijker te maken. De advocaten van Holder Susan Slusher, LLC zijn ervaren in het beoordelen en aanvechten van beschuldigingen van huiselijk geweld. Als u, of iemand die u kent, is beschuldigd van mishandeling of huiselijk geweld, neem dan contact op met het kantoor op (573) 710-4716 om een gratis consult te regelen. Laat ons voor u werken.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis evaluatie van een mishandeling of huiselijk geweld zaak

Als u in of rond Columbia, Moberly, Fulton of Boonville, Missouri woont en een mishandeling of huiselijk geweld advocaat nodig hebt die u kunt vertrouwen om uw rechten en belangen te beschermen, bel dan vandaag nog Holder Susan Slusher LLC op 573-710-4716 om uw zaak gratis te bespreken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.