Osteitis pubis: een waarschijnlijke oorzaak van liespijn

door Alicia Filley in E-mail nieuwsbrieven, Heupblessures, Overbelastingsblessures

De Spaanse ster Raul wordt door teamfysiotherapeut Pedro Chueca geholpen om zijn geblesseerde rechter lies te strekken, 2002

Groinpijn is vaak een probleem bij sporters die schoppen, snijden en draaien als onderdeel van hun sport. Studies suggereren dat de incidentie bij mannelijke voetballers 18% van alle blessures per jaar bedraagt(1). Eén oorzaak van liespijn – goed voor 3% tot 5% van de blessures – is osteitis pubis (OP)(1). Bij OP klagen sporters meestal over pijn in de buurt van of op het schaambeen aan de basis van de lies bij het lopen, strekken of versterken van de adductor- of buikspieren.

De smalle inferieure schaambeenstam en schaambeensymfyse is de aanhechtingsplaats van twee adductorspieren (longus en bravis) en de gracilis-spier (zie figuur 1). De herhaalde trek van deze spieren aan dit stukje bot veroorzaakt microtrauma in het gebied. Ontsteking en irritatie van het bot, en vaak ook van de spierpezen zelf, zijn het gevolg. Het probleem wordt nog groter doordat de buikspieren ook aan het schaambeen vastzitten. Daarom kunnen beide spiergroepen tegelijkertijd en in tegengestelde richting aan het gebied trekken, vooral bij het schoppen. Een andere factor die kan bijdragen kan een verminderde interne rotatie van de heup zijn(1). Zonder voldoende bewegingsvrijheid van de heup oefenen draaiende en snijdende manoeuvres een grotere druk uit op het bekken.

Figuur 1: Anatomie van het bekken

Figuur 1: Vereenvoudigd schema van de anatomie van de lies

De adductor longus en de gracilis-spieren ontspringen beide vanuit de schaambeenstam (of -knobbel). De symfyse van het schaambeen is het gewricht dat de twee botten van het bekken naar voren toe verbindt. Merk op dat de schaambeenstam ook de plaats is waar de rectus abdominus ontspringt.

De diagnose wordt gesteld op basis van zowel klinische tests als de resultaten van magnetische resonantie beeldvorming (MRI). Met de tests kunnen andere oorzaken van liespijn, zoals schaambeenontsteking, sporthernia en verwijzende rug- of heupproblemen, worden uitgesloten. Zodra de diagnose is gesteld, kan OP in stadia worden ingedeeld om de behandeling en de revalidatieverwachtingen te helpen sturen (zie tabel 1). De MRI-resultaten helpen ook de herstelresultaten te voorspellen. Italiaanse onderzoekers ontdekten dat beroepsatleten met OP bij wie bij het begin van de symptomen oedeem in het zachte weefsel en de spieren bij de schaambeensymfyse en een grotere signaalintensiteit in het beenmerg van het schaambeen werden waargenomen, een grotere kans hadden op slechts gedeeltelijk herstel(2).

Tabel 1: Indeling van osteitis pubis in stadia

Stadium Symptomen
I Pijn aan één kant voelt beter na warming-up. Sporter kan sporten maar klachten verergeren na training.
II Pijn aan beide zijden, uitstralend naar de adductoren ter hoogte van de lies, en erger na training.
III Pijn bilateraal voelbaar in de adductor- en buikspieren. Pijn bij activiteiten zoals schoppen en sprinten verhinderen verdere sportdeelname.
IV Significant erger pijn gevoeld in de adductor- en buikspieren kan ook verwijzen naar de heupen of lage rug. De pijn belemmert de normale dagelijkse activiteiten zoals lopen.

De meeste gevallen van OP zijn zelfbeperkend en reageren goed op conservatieve behandeling(1). Het is echter niet ongewoon dat de symptomen tot een jaar of langer aanhouden. De fysiotherapeutische behandeling is erop gericht de onevenwichtigheden in de spieren en het bewegingsbereik rond het bekken te corrigeren, de symptomen te beheersen met behulp van fysische middelen en modaliteiten, en trainingsfouten te verbeteren door therapeutische oefeningen en begeleide terugkeer naar de sport. Het is belangrijk op te merken dat het meest effectieve deel van deze aanpak misschien wel de therapeutische oefeningen zijn. Atleten met de diagnose OP die een actief trainingsprogramma kregen lieten significant betere terugkeer naar de sportresultaten zien in vergelijking met een groep die alleen fysische middelen kreeg (79% tegen 14% respectievelijk)(1). Specifiek moet krachttraining gericht zijn op het in evenwicht brengen van de krachten die werken rond de heupgewrichten en het bekken. Dit omvat de buik- en rugstrekkerspieren, evenals de heupflexor- en -strekkerspiergroepen.

Sommigen stellen voor OP te behandelen met injectietherapie, met name prolotherapie en corticosteroïdeninjecties. Het bewijs voor de doeltreffendheid van deze behandelingen is niet eensluidend. Sommige studies rapporteren verlichting, maar niet bij een significant deel van de onderzochte populatie(1). Daarom kunnen deze behandelingsmethoden het best worden gereserveerd voor de meest ongevoelige gevallen. Chirurgisch ingrijpen is alleen aangewezen in de meest resistente 5% tot 10% van de gevallen.

Ontdekken van de oorzaak

Omdat liesblessures de op één na meest voorkomende spierblessures bij voetballers zijn, vroegen Duitse onderzoekers zich af of schoppen werkelijk de biomechanische oorzaak was(3). Zij stelden vast dat voetballers vaker passen dan trappen en onderzochten of de inside pass, die meer gebruikt wordt in het spel van vandaag, een grotere rol zou kunnen spelen in het voorkomen van OP. Om de invloed van de inside pass te testen, analyseerden zij de passing van 10 mannelijke competitieve amateur clubspelers met behulp van video bewegingsanalyse terwijl spelers ballen passten in de Footbonaut pass trainer.

Een interessante bevinding was de aanwezigheid van interne rotatie vlak voor het balcontact. Terwijl het voor het oog lijkt dat het been extern roteert als gevolg van de voetpositie, dient de interne rotatie eigenlijk om de voet omhoog te brengen (zie figuur 2)(3). Aangezien sommigen veronderstellen dat een beperkte interne rotatie van de heup bijdraagt tot OP (zie boven), kunnen atleten het bekken overbelasten in een poging te compenseren voor wat ze missen in bewegingsbereik.

De onderzoekers berekenden ook de krachten die in de adductor- en gracilis-spieren werken. De belasting van de gracilis bleek aanzienlijk te zijn, zelfs bij submaximale inspanning. Bovendien rekt de gracilis uit tegen het einde van de zwaaicyclus, waardoor hij een nog groter risico loopt te worden overbelast, omdat hij kracht genereert tijdens het excentrisch samentrekken.

De door een spier geproduceerde kracht blijft over de gehele lengte van de spier gelijk, maar de uitgeoefende belasting is afhankelijk van de doorsnede van de spier. Naarmate de gracilis- en adductor longus-spieren zich naar hun aanhechting vernauwen, wordt de spanning op het deel van de spier in de buurt van de aanhechting dus groter. Bovendien ondergaat de schaambeensymfyse de krachten van beide spieren samen tijdens het passen.

Herhaalde passeeroefeningen en een verhoogde trainingsbelasting dragen waarschijnlijk bij aan de ontwikkeling van OP. Verminder daarom het volume van passen en trappen in de vroege stadia van OP en versterk de adductoren en heupspieren door oefeningen als bridgen met een balletje tussen de knieën, skating slider lunges, side lunges en sumo squats.

Figuur 2: Interne heuprotatie bij inside passing

Merk op dat de heup intern roteert om de voet verder omhoog te brengen in de pikpositie voor de passzwaai.

Preventie

Noorse sportwetenschappers vroegen zich onlangs af of de toevoeging van één oefening alleen al het aantal liesblessures bij voetballers kon verminderen. Zij wezen 18 semiprofessionele mannelijke voetbalteams toe aan een interventiegroep en 17 teams in dezelfde competitie aan een controlegroep. De interventiegroep voerde de Copenhagen adductie oefening drie keer per week uit tijdens het voorseizoen en slechts één keer per week tijdens de competitie. De controlegroep bleef op de gebruikelijke manier trainen. Aan het eind van het competitieseizoen rapporteerde 13,5% van de interventiegroep liesblessures, terwijl dit percentage in de controlegroep 21,3% bedroeg. In deze studie werd alleen de effectiviteit van de oefening bij preventie gemeten, maar het moet zeker worden toegevoegd aan het revalidatie-oefenprotocol.

Voor meer over heup- en liesblessures, profiteer van onze huidige special over het Hip and Groin Injuries: Prevention and Treatment boek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.