William Wordsworth (1770-1850)

William Wordsworth, ca.1840William Wordsworth, ca. 1840 ©Wordsworth was een van de invloedrijkste van Engelands romantische dichters.

William Wordsworth werd op 7 april 1770 in Cockermouth in Cumbria geboren. Zijn vader was advocaat. Beide ouders van Wordsworth stierven voordat hij 15 was, en hij en zijn vier broers en zussen bleven onder de hoede van verschillende familieleden. Als jonge man ontwikkelde Wordsworth een liefde voor de natuur, een thema dat in veel van zijn gedichten terugkomt.

Tijdens zijn studie aan de universiteit van Cambridge bracht Wordsworth een zomervakantie door met een trektocht door Zwitserland en Frankrijk. Hij werd een liefhebber van de idealen van de Franse Revolutie. Hij begon poëzie te schrijven toen hij nog op school zat, maar er werd niets gepubliceerd tot 1793.

In 1795 kreeg Wordsworth een erfenis van een naast familielid en hij en zijn zuster Dorothy gingen in Dorset wonen. Twee jaar later verhuisden ze opnieuw, ditmaal naar Somerset, om in de buurt van de dichter Samuel Taylor Coleridge te gaan wonen, die een bewonderaar was van Wordsworths werk. Zij werkten samen aan ‘Lyrical Ballads’, gepubliceerd in 1798. Deze verzameling gedichten, voornamelijk van Wordsworth maar met Coleridge’s bijdrage ‘The Rime of the Ancient Mariner’, wordt algemeen beschouwd als het begin van de Romantische beweging in de Engelse poëzie. De gedichten werden door de meeste critici met vijandigheid begroet.

In 1799, na een bezoek aan Duitsland met Coleridge, vestigden Wordsworth en Dorothy zich in Dove Cottage in Grasmere in het Lake District. Coleridge woonde vlakbij met zijn gezin. Wordsworths beroemdste gedicht, ‘I Wandered Lonely as a Cloud’, werd geschreven in Dove Cottage in 1804.

In 1802 trouwde Wordsworth met een jeugdvriendin, Mary Hutchinson. De volgende jaren waren persoonlijk moeilijk voor Wordsworth. Twee van zijn kinderen stierven, zijn broer verdronk op zee en Dorothy kreeg een zenuwinzinking. Zijn politieke opvattingen veranderden rond de eeuwwisseling en hij werd steeds conservatiever, gedesillusioneerd door de gebeurtenissen in Frankrijk, die culmineerden in de machtsovername door Napoleon Bonaparte.

In 1813 verhuisde Wordsworth van Grasmere naar het nabijgelegen Ambelside. Hij bleef poëzie schrijven, maar die was nooit zo groots als zijn vroege werk. Na 1835 schreef hij weinig meer. In 1842 kreeg hij een overheidspensioen en het jaar daarop werd hij laureaat-dichter. Wordsworth stierf op 23 april 1850 en werd begraven op het kerkhof van Grasmere. Zijn grote autobiografische gedicht, ‘The Prelude’, waar hij sinds 1798 aan had gewerkt, werd na zijn dood gepubliceerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.