Witryfikacja

Eksperyment witryfikacji do badań nad unieszkodliwianiem odpadów jądrowych w Pacific Northwest National Labs. Witryfikacja to proces przekształcania materiału w szkliste, […]