Middle East, Near East and North Africa: Ancient Near East

The Anchor Bible Oprócz oferowania ostatecznego tekstu Starego Testamentu, te tomy omawiają współczesny kontekst historyczny i literacki konkretnych fragmentów biblijnych i historii. Biblioteka Lloyda Sealy’ego nie posiada wszystkich tomów. Inne Biblie również znajdują się w tej części stosu. Stosy: BS192.2 .A1

Baines, J and J. Malék (1982) Atlas of Ancient Egypt. Ten tom obejmuje historię, kulturę i geografię starożytnego Egiptu, duża część książki obejmuje poszczególne stanowiska archeologiczne, które są ułożone geograficznie. Sygnatura: DT56.9 .B34 1982

Coogan, Michael (1998) Oxford History of the Biblical World. Zawiera kilka bardzo czytelnych esejów tematycznych związanych ze starożytnymi okresami w Lewancie i innych obszarach geograficznych Bliskiego Wschodu, które pojawiają się w Biblii. Referencje: BS635.2 .O94 1998

Manley, B. (1996) Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt Ta mała książka zawiera historię i geografię starożytnego Egiptu, w tym Nubii i Lewantu, gdy jest to istotne. Chronologicznie, ten tom rozciąga się od prehistorii do czasów klasycznych. Referencje i stosy: DT49.9 .M36 1996

Neusner, Jacob and William Scott Green (1996) Dictionary of Judaism in the Biblical World 450 B.C.E. to 600 C.E Wpisy zawierają informacje o ludziach, miejscach i wydarzeniach w czasach biblijnych. Sygnatura BM50 .D525 1996

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.