American Heart Association: Postdoctoral Fellowships | University of Utah American Heart Association: Postdoktorala stipendier

American Heart Association: Postdoctoral Fellowships

Award Amount: Upp till 155 716 dollar: American Heart Association Postdoctoral Fellowship syftar till att förbättra utbildningen för postdoktorala sökande som ännu inte är självständiga. Den sökande måste vara inbäddad i en lämplig undersökningsgrupp med mentorskap, stöd och relevant vetenskaplig vägledning från en forskningsmentor. Med erkännande av de unika utmaningar som framför allt kliniker upplever när det gäller att balansera forskning och klinisk verksamhet, syftar denna tilldelningsmekanism till att vara så flexibel som möjligt för att göra det möjligt för de sökande att utveckla akademiska karriärer inom forskning samtidigt som de fullgör sina åtaganden inom den kliniska verksamheten.
Omfattningsbarhet

  • Vid tidpunkten för aktivering av tilldelningen måste den sökande inneha en doktorsexamen eller motsvarande, eller en klinisk doktorsexamen på doktorandnivå, t.ex. läkarexamen, D.O., D.V.M., Pharm.D., D.D.S., Dr.Ph, Ph.D. i omvårdnad, folkhälsa eller annan klinisk hälsovetenskap.., eller motsvarande doktorand i klinisk hälsovetenskap som söker forskningsutbildning hos en sponsor innan han eller hon inleder en forskarkarriär.
  • Vid tidpunkten för aktivering av tilldelningen får den sökande inte vara i färd med att avlägga en doktorsexamen.
  • Vid tidpunkten för aktivering av tilldelningen får den sökande ha högst fem års forskarutbildning eller forskningserfarenhet sedan han eller hon erhöll en doktorsexamen efter examen på forskarnivå (exklusive klinisk utbildning).
  • Den sökande förväntas ägna minst 80 % av sitt heltidsarbete antingen åt forskning eller åt verksamhet i enlighet med oberoende forskning (i stället för administrativa, kliniska uppgifter som inte är en integrerad del av forskarutbildningsprogrammet eller undervisningsuppgifter).
  • Denna utmärkelse är inte avsedd för personer med fakultetsrang.

Utantag:

  • M.D. eller M.D./Ph.D. med kliniskt ansvar som behöver instruktör eller liknande titel för att få träffa patienter, men som kommer att ägna minst 80 % av sin tid på heltid åt forskarutbildning.
  • R.N./Ph.D. med kliniskt uppdrag. Stipendiaten förväntas ägna sin tid åt forskning eller verksamhet som är direkt relaterad till utvecklingen till en oberoende forskare. Alla andra behörighetskriterier gäller.

Länk till komplett förfrågningsunderlag

Om du är intresserad av att ansöka kan du kontakta Lynn Wong eller Gwen Allouch på Office of Advancement.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.