Andra namn på MI

Methylisothiazolinone och andra isothiazolinonkonserveringsmedel kan förekomma i flera olika skepnader.

INCI-namn

Methylisothiazolinone (MI / MIT)
Methylchlorisothiazolinone (MCI / MCIT)
Den vanligaste benämningen. Endast dessa två kommer att synas på kosmetika i EU, och nästan säkert även i Nordamerika och Australien. De kan också förekomma på andra produkter, till exempel hushållsrengöringsmedel och andra produkter.

Benzisothiazolinone (BIT)
Chloromethylisothiazolinone (CMIT) (alternativ till metylchloroisothiazolinone)
Octylisothiazolinone (OIT, OI)
Dessa förekommer oftast på hushållsrengöringsmedel, tillsammans med MI och MCI.

Kemiska namn

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
2-metyl-4-isothiazol
2-metyl-4-isothiazolin-3-on.
5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-on
klor-2-metyl-3-(2H)-isothiazolinon

Och många liknande varianter. Dessa syns sällan på produkter, men kan förekomma i t.ex. säkerhetsdatablad (MSDS), t.ex. sådana som tas fram för färger. Här är ett exempel. Det är viktigt om du kollar med tillverkare av icke-kosmetiska produkter, att de förstår att isothiazolinonkonserveringsmedlen kan förekomma under dessa varianter. Om du måste granska innehållsförteckningar, leta efter bokstavssträngen ”isothiazol”, som är den typiska ”avslöjande faktorn”, bland alla siffror, parenteser och bindestreck.

(Med detta sagt hänvisar vissa färgtillverkare till konserveringsmedlen som ”thiazoler” eller ”thiazolinföreningar”.)

Märkesnamn

Dessa är märkeskonserveringsblandningar som innehåller ett eller flera av konserveringsmedlen isothiazolinon. Dessa kan återigen ses på ett säkerhetsdatablad och utgör en fara eftersom ovetande kundtjänstmedarbetare när de kontaktar tillverkarna för att fråga om deras MI-status kanske inte är medvetna om att dessa representerar isothiazolinonkonserveringsmedel. Om du kan, fråga efter det konserveringssystem som används i produkten – och slå upp det vid behov. Den här listan är på intet sätt uttömmande. I vissa fall finns det ofta många bokstavs- och sifferkombinationer efter namnet som betecknar ytterligare sorter, varför endast ett eller två exempel på varje sort anges.

Akticid MBS / MBR
Algucid CH50
Amerstat 250
Euxyl K 100
Fennosan IT 21
Grotan K / TK2
Isocil(R) PC
Kathon CG / LX / WT
Lonzaserve(R) PC
Mergal. K7
Metatin GT
Mitco CC 31/32 L
Neolone CapG / 950 / MxP
Optiphen
Parmetol A / DF / K
Piror P109
Promex Alpha / BM
Proxel AQ / PL / XL2
Salicat MM / MI-10 / K100 / K145
Salimix MCI
Sharomix MI / MT / MCI
Special Mx 323

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service)

Dessa kan återigen förekomma på säkerhetsdatablad:

2682-20-4 – Metylisothiazolinon (MI)
26172-55-4 – Metylkloroisothiazolinon (MCI)
55965-84-9 – MI / MCI Blend

Andra CAS-nummer för isothiazolinon kan ses här.

Doft/parfym

I Nordamerika (och kanske på andra platser utanför EU) kan MI och/eller MCI teoretiskt sett ”gömma sig” i begreppet ”doft” eller ”parfym”, eftersom det är en av de tillåtna kemikalierna i en blandning som kan beskrivas som sådan. Den fullständiga förteckningen över tillåtna föreningar i doftämnen finns här. Det finns tre poster för MI, MCI och MI/MCI-blandningen, under deras respektive CAS-nummer.

Situationen i EU när det gäller ”parfym” eller ”doft” i märkningen är oklar. Risken är förmodligen mycket liten. Att välja enbart produkter som använder naturliga doftämnen är en nästan säker säkerhetsgaranti.

Håll i minnet att doftämnen kan utlösa allergier i sig själva.

Säkra ingredienser

Det finns alltid en möjlighet att om du reagerar på en eller flera av isotiazolinonerna och därför har en tendens till allergier eller kontaktdermatit, kan du reagera på andra ingredienser, till exempel andra konserveringsmedel eller doftämnen i kosmetika och hushållsartiklar. Följande konserveringsmedel som inte är isothiazolinoner bör dock vara säkra för dig:

Benzylalkohol
Diazolidinylurea
Ethylhexylglycerin
Imadozolidinylurea
Levulinsyra
Parabener (såsom metylparaben, propylparaben)
Fenoxyetanol
Kaliumsorbat/sorbinsyra
Natriumbensoat/bensoesyra
Natriumsalicylat
Tetranatrium-EDTA
Triclosan

Du kan också stöta på en del misstänkta ingredienser som ytligt eller delvis kan se ut som metylisothiazolinon – men som i själva verket är bra. Dessa ”falska fiender” inkluderar:

Metylbenzoat
Metyleugenol
Metylpropandiol
Metylpropional
Metylsulfonylmetan
Metylparaben

Även här måste du identifiera den givna bokstavssträngen ”isothiazol”.

Doften alfa-isometyljonon (eller bara isometyljonon) är inte heller relaterad till isothiazolinonerna och borde vara säker. För mer information om den, se vår artikel här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.