Ansökan om gemensam examen

För att komma in i ett gemensamt utbildningsprogram måste du bli antagen separat till både Stanford Law och en deltagande Stanford-skola eller -avdelning samt till det särskilda gemensamma utbildningsprogrammet. Du kan välja att ansöka i stort sett när som helst: samtidigt med din första ansökan om antagning till Stanford Law eller efter ditt första eller andra år på juristutbildningen eller på en annan avdelning eller skola på Stanford.

Inte ännu inskrivet i något program på Stanford

Om du ännu inte har inskrivit dig i något program på Stanford kan du ansöka om antagning till båda skolorna eller avdelningarna som är relaterade till din gemensamma examen samtidigt – till exempel Stanford Law och sociologiska institutionen för en gemensam examen i juridik och sociologi. Var noga med att notera ditt intresse för en gemensam examen på ansökningarna till båda de relaterade programmen. När du har blivit antagen till båda programmen kan du ansöka om status för gemensam examen.

Redan inskriven på juristutbildningen eller ett annat Stanfordprogram

Om du redan är inskriven på juristutbildningen eller ett annat Stanfordprogram kan du ansöka om att få en gemensam examen i stort sett när som helst. Du kan till exempel under ditt första eller andra år på juristlinjen bestämma dig för att ta en gemensam examen i juridik och ekonomi. Vid den tidpunkten kan du ansöka om antagning till handelshögskolan och informera båda skolorna (juridik och ekonomi) om din avsikt att ta en gemensam examen. Med undantag för JD/PhD i psykologi, som endast tar emot ansökningar från studenter som redan har börjat studera juridik, kan du påbörja dina studier på endera institutionen – juridiskt eller icke-juridiskt. Om du börjar på den icke-juridiska avdelningen kan dock längden på ditt gemensamma examensprogram påverkas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.