Brookesia micra GLAW, KÖHLER, TOWNSEND & VENCES, 2012

Diagnos. En medlem av gruppen Brookesia minima baserat på liten kroppsstorlek (SVL,20 mm) och molekylära fylogenetiska relationer. Brookesia micra skiljer sig från alla andra medlemmar i gruppen genom en kortare relativ svanslängd (svanslängd/SVL 0,37-0,49 jämfört med 0,49-0,92) och genom orangefärgade svansar i livet hos vuxna individer (jämfört med oansenlig brunaktig färg). Dessutom från B. confidens genom en mindre vuxen hane (SVL 15,1- 15,3 mm vs. 18,3-20,1 mm), supranasal kotte närvarande (vs. frånvarande) och hemipenis med kamliknande apikal struktur (vs. smal utan ornament); från B. dentata genom en troligen mindre vuxen kroppsstorlek (inga mått på hanar av B. dentata finns tillgängliga); från B. exarmata genom en mindre vuxen kroppsstorlek (honans SVL 18.7-19,9 vs. 25,7-26,5, inga mätningar av hanar finns tillgängliga för B. exarmata); från B. karchei på grund av mindre storlek (SVL 18,7-19,9 vs. 30,7, inga mätningar av hanar finns tillgängliga för B. karchei); supraokulär kotte saknas (vs. närvarande); från B. minima på grund av att det finns en bäckenrygg (vs. ingen eller otydlig bäckenrygg), och en hemipenis med kamliknande apikal struktur (vs. från B. peyrierasi genom att den vuxna hanen är mindre än B. peyrierasi (SVL 15,1-15,3 mm jämfört med 19,1-27,4 mm) och genom att hemipenis har en kamliknande apikal struktur (jämfört med tvåbent med fyra taggar på varje lopp), från B. ramanantsoai genom att den vuxna hanen är mindre (SVL 15,1-15,3 mm vs. 21,7 mm), supraokulär kon saknas (vs. finns i vissa exemplar) och hemipenis har kamliknande apikal struktur (vs. Balongliknande utan ornament), från B. tristis genom en mindre vuxen hane (SVL 15,1-15,3 mm jämfört med 18,0-18,2 mm) och hemipenis med kamliknande apikal struktur (jämfört med små papiller på spetsen som inte är kamliknande ordnade), och från B. tuberculata genom att supraokulär kotte saknas (jämfört med närvarande) och hemipenis med kamliknande apikal struktur (jämfört med kronliknande struktur). För en distinktion från B. desperata, som beskrivs nedan, se diagnosen för denna art. Med hänvisning till ett fragment av 16S rRNA-genen uppvisar B. micra en okorrigerad parvis divergens på 6,8 % jämfört med systerkladen (B. tristis+B. desperata) och en divergens på 7,2 % jämfört med alla andra arter i B. minima-gruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.