Cost | Cornell University College of Veterinary Medicine

Cost of Attendance

Each year, the Office of Student Financial Planning prepares a nine-month student expense budget defining standard allowances for education costs of professional/graduate students. Tuition and other budget figures for the 2020-2021 academic year are listed below.

Breakdown of the expenses accrued during attendance
New York State Resident Non-New York State Resident
Tuition and Fees $38,250 $56,824
Room and Board $10,500 $10,500
Books and Supplies $1,000 $1,000
Personal Expenses $8,000 $8,000
Total Standard Budget $57,750 $76,324

Undervisningsavgifter

Undervisningsavgiften fastställs varje år på våren före läsårets början.

Rum och kost

Rum- och kostersättningen bör ge en student ett bekvämt men blygsamt boende och en balanserad kost. Studenterna förväntas dela bostad med minst en annan student och utveckla andra tekniker för att spara pengar (t.ex. äta på hemmaplan i stället för på restaurang) för att kunna leva inom ramen för detta bidrag.

Böcker och förnödenheter

Bidraget för böcker och förnödenheter räcker till inköp av alla nödvändiga böcker och förnödenheter.

Personliga utgifter

Det personliga bidraget täcker nödvändiga levnadsomkostnader utöver kost och logi, som är relaterade till att vara student. Bland dessa kan ingå rutinkostnader för transport till och från campus (inklusive parkeringsavgifter), grundläggande telefontjänst och sjukförsäkring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.