Florida Special Warranty Deed Form

Florida Special Warranty Deed Form är ett annat dokument som kan användas för att överföra fastigheter i Florida. Denna typ av handling ger en begränsad garanti. Överlåtaren, eller säljaren, garanterar att han eller hon inte har gjort några belastningar eller anspråk och att han eller hon kommer att försvara, för köparens räkning, eventuella anspråk som görs genom överlåtarens intresse. Som i alla fall är det klokt att genomföra en titelundersökning för att fastställa exakt vilka intressen i fastigheten som faktiskt överförs.

Steg 1 – Fyll i namnet på den person som förbereder handlingen.

Steg 2 – Ange namnet på den person till vilken registratorn ska returnera handlingen. Vanligtvis är det grantee (köparen) eller grantee’s advokat.

Steg 3 – På nästa ställe skriver du in paketets ID-nummer. Detta kan hittas på länsbokförarens kontor.

Steg 4 – Ange datum för överlåtelsen.

Steg 5 – Skriv ut namn och adress på överlåtaren och överlåtaren i nästa blankett.

Steg 6 – Ange vederlaget för egendomen.

Steg 7 – Skriv in det län där egendomen är belägen.

Steg 8 – I nästa avsnitt fyller du i den juridiska beskrivningen av fastigheten.

Steg 9 – Inför två vittnen och en notarie ska överlåtaren och överlåtaren skriva under och datera.

Steg 10 – Överlåtaren ska ta med sig originalet för att det ska registreras hos länsbokföraren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.