Lavender

Lavender är en ört som även kallas Alhucema, engelsk lavendel, fransk lavendel, trädgårdslavendel, Huile Essentielle de Lavande, Lavanda, Lavande des Alpes, Lavande du Jardin, Lavande Espagnole, Lavande Fine, Lavande Française, Lavandula, Lavandula angustifolia, Lavandula dentate, Lavandula latifolia, Lavandula spica, Lavandula stoechas, Lavandula vera, Lavender Essential Oil, Ostokhoddous, Spanish Lavender, Spike Lavender och andra namn.

Lavender har använts inom alternativmedicinen som ett eventuellt effektivt hjälpmedel vid behandling av håravfall, ångest, cancersår, smärta efter kejsarsnitt och för att förebygga fallolyckor hos äldre vuxna.

Lavender har också använts för att behandla cancerrelaterad smärta, demens och smärta kring vagina och anus. Forskning har dock visat att lavendel kanske inte är effektivt vid behandling av dessa tillstånd.

Andra användningsområden som inte bevisats med forskning har inkluderat agitation, eksem, kolik hos spädbarn, förstoppning, depression, menstruationssmärta, högt blodtryck, löss, migrän, öroninfektioner, akne, illamående och kräkningar samt andra tillstånd.

Det är inte säkert att lavendel är effektivt vid behandling av något medicinskt tillstånd. Medicinsk användning av denna produkt har inte godkänts av FDA. Lavendel ska inte användas i stället för medicin som din läkare har ordinerat till dig.

Lavendel säljs ofta som ett växtbaserat tillskott. Det finns inga reglerade tillverkningsstandarder för många växtbaserade föreningar och vissa marknadsförda kosttillskott har visat sig vara förorenade med giftiga metaller eller andra läkemedel. Växt-/hälsotillskott bör köpas från en pålitlig källa för att minimera risken för kontaminering.

Lavender kan också användas för ändamål som inte anges i denna produktguide.

Följ alla anvisningar på produktetiketten och förpackningen. Berätta för var och en av dina vårdgivare om alla dina medicinska tillstånd, allergier och alla läkemedel du använder.

För att använda lavendel, tala med din vårdgivare. Du kanske inte kan använda lavendel om du har vissa medicinska tillstånd.

Fråga läkare, apotekare eller annan vårdgivare om det är säkert för dig att använda denna produkt om du har:

  • högt eller lågt blodtryck.

Det är inte känt om lavendel skadar ett ofött barn. Använd inte denna produkt utan medicinsk rådgivning om du är gravid.

Det är inte känt om lavendel går över i bröstmjölk eller om det kan skada ett ammande barn. Använd inte denna produkt utan medicinsk rådgivning om du ammar ett barn.

Giv inte något växtbaserat/hälsotillskott till ett barn utan medicinsk rådgivning. Lavendelprodukter för huden kan möjligen vara osäkra för barn, särskilt unga pojkar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.