Nycklar för att förstå Mellanöstern

Inom hanbaliserna finns det en välkänd rörelse som kallas salafiströrelsen. En av de mest kända salafistiska grupperna är wahabiterna, en rörelse som har sitt ursprung i Saudiarabien. Wahabiterna är starkt emot gravdyrkan och många av islams folkliga sedvänjor som har kopplats till sufism och/eller vördnad för särskilda mystiker och heliga män (ofta kallade walis på arabiska). Enligt Hanbals islamiska teologi ses dessa sedvänjor som en form av avgudadyrkan, definierad som ett partnerskap mellan dödliga människor och Gud. Detta strider i grunden mot en av islams huvudprinciper: monoteism, eller tawhῑd.

Salaf betyder förfäder, och salafisterna, eller salafernas anhängare, anser att de tidigaste muslimernas och profetens följeslagares andliga och tidsmässiga praxis ger en heltäckande vägledning för dagens liv och styre. Muslimska intellektuella på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, som kämpade med utsikterna till modernisering och västerländsk industrialisering, såg stor potential i detta synsätt på grund av de universella principer som finns i Koranen, profetens ord och det sätt som han och hans följeslagare uppförde sig på. Idealet var att de skulle hitta ett sätt att anta västerländsk teknik och västerländska institutioner samtidigt som de tillämpade islamiska begrepp på hur de skulle antas. I takt med att rörelsen utvecklades blev den dock mer av en fundamentalistisk rörelse, och för närvarande hör man om salafister i nyheterna främst i samband med radikalisering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.