Review ArticleGreen tea and type 2 diabetes

Grönt te och kaffekonsumtion har varit mycket populära över hela världen. Dessa drycker innehåller koffein för att aktivera det centrala nervsystemet genom blockering av adenosinreceptorerna, och på grund av koffeinet kan beroende eller tolerans uppstå. Förutom denna koffeinverkan har grönt te och kaffekonsumtion alltid stått i centrum för diskussioner om människors hälsa, sjukdomar och livslängd. Särskilt katechiner från grönt te är involverade i många biologiska aktiviteter, t.ex. antioxidation och modulering av olika cellulära lipider och proteiner. De är således fördelaktiga mot degenerativa sjukdomar, inklusive fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och olika inflammatoriska sjukdomar. Vissa rapporter tyder också på att daglig konsumtion av tekatekiner kan bidra till att kontrollera typ 2-diabetes. Andra studier har dock rapporterat att kronisk konsumtion av grönt te kan leda till leversvikt, neuronskador och förvärrad diabetes, vilket tyder på att de interindividuella variationerna i effekten av grönt te är stora. Denna översikt kommer att fokusera på effekten av katechiner från grönt te som extraheras från växten Camellia sinensis på typ 2-diabetes och fetma, och den möjliga mekanistiska förklaringen till de experimentella resultaten främst från vårt laboratorium. Förhoppningen är att grönt te kan konsumeras på ett lämpligt sätt som ett komplement för att förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes och fetma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.