Vår blogg

I många olika kulturer och under många århundraden har den majestätiska eken varit otroligt viktig. Med tiden har den utvecklat sin egen känsla av symbolik.

Många länder har genom åren, till exempel Tyskland och England, utnämnt den mäktiga eken till sitt nationalträd på grund av ekens uthålliga styrka. År 2004 kallade USA nu eken för sitt nationalträd.

Eken symboliserar varaktig styrka och uthållighet, vilket inte är någon överraskning eftersom vissa ekar kan leva upp till flera hundra år och bli över 30 meter höga! Eken är också en symbol för gästfrihet och säkerhet, eftersom ekträdens expansiva grenspann kan utgöra en mycket bekväm och skuggig plats att vila på. I vissa kulturer tror man att den bästa platsen för att begrava ett barn är närmast en ek.

Under antik grekisk och romersk tid betydde bärandet av ekblad en kunglig och speciell status. I den amerikanska militären har ekbladskluster dykt upp på utmärkelser som en symbol för förtjänst och ära.

Ekarnas ekollon har också en mycket speciell betydelse. Det symboliserar obegränsad potential, att något så litet kan växa till något så stort och starkt. Ekollonet kan också förbli vilande, vilket visar att det är okej att vila. Mäktiga ekar från små ekollon växer är ett ordspråk som ger kraft åt en persons potential och deras förmåga att uthärda och göra skillnad.

Ekträd är definitivt kungar i växtvärlden. Vad betyder eken för dig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.