Varför vaknar du med blockerade öron på morgonen eller natten?

Att ha täppta öron är otroligt obehagligt. Några vanliga klagomål i samband med blockerade öron är: svårigheter att höra hemma eller på jobbet, att höra sin egen röst i huvudet, att känna sig obalanserad och att drabbas av en försämring av öronljudet. Detta är bara några av de symtom som man kan uppleva.

Så vad kan du göra om dina öron känns blockerade?

Vad kan du göra om dina öron känns blockerade

Vad kan du göra om dina öron känns blockerade

Varför känner sig mina öron blockerade?

En vanlig orsak till blockerade öron är vaxuppbyggnad, så ett bra första steg är att eliminera detta som problem. Att rådgöra med din lokala läkare eller en registrerad sjuksköterska från Earworx kan hjälpa dig att avgöra om det föreligger vaxansamling och om det krävs vaxborttagning.

Nasal trängsel (eller något som orsakar detta) kan också orsaka ett blockerat öra, t.ex. en nyligen inträffad förkylning eller en infektion i de övre luftvägarna. I det här fallet kanske du inte kan ”knäppa” öronen, du kan höra ett knastrande ljud eller känna en ”vätskekänsla” i öronen, och höjdförändringar (t.ex. flygning) kan vara obekväma. Det rekommenderas att du i sådana fall rådfrågar din lokala läkare. Du kan också söka råd hos en apotekare under tiden för symtomlindring.

Symtom på blockerade öron

Ackumulation av öronvax som orsakas av att den självrengörande mekanismen inte fungerar eller av att öronvax trycks ner i hörselgången genom olämpliga metoder för avlägsnande av vax är en av de vanligaste anledningarna till att patienter söker läkarvård för öronrelaterade problem och en känsla av blockerade öron. Once earwax reaches a point where the eardrum can no longer be viewed, or you are experiencing symptoms related to wax build up, removal of excess ear wax is clinically indicated.

In addition to a feeling of blockage related to wax build up, you may also experience:

 • Hearing loss
 • Tinnitus (a ringing in the ears)
 • Feeling of fullness
 • Itching
 • Pain
 • Discharge
 • Odour
 • Cough

Our clients often describe waking up with a blocked ear, hearing noises in the ear over the course of the morning leading to the ear eventually unblocking, but again the ear re-blocks overnight. Detta beror på att rörelsen av den mjuka, yttre delen av örat genom tuggning och tal får vaxet att röra sig, vilket skapar tillfälliga luckor i vaxet och gör det möjligt för ljudet att färdas ner genom hörselgången till trumman ”genom luckorna”.

Vad orsakar blockerade öron?

Överdrivet eller fastnat vax förekommer hos ett av tio barn, en av tjugo vuxna och hos mer än en tredjedel av den geriatriska och utvecklingsstörda befolkningen. Vissa människor är mer benägna till vaximpaktion än andra. Mer benägna är de som:

 • Har smala, håriga eller kurviga hörselgångar
 • Har hörapparater
 • Använder bomullstops eller andra föremål i örat (t.ex. öronljus)
 • Har en ärftlig anlag för vaxuppbyggnad
 • Har öronproppar eller hörlurar regelbundet
 • Arbetar i dammiga eller smutsiga miljöer
 • Suffer av stress

Så, hur behandlar jag den här känslan av blockerade öron?

För ett öra som blockerats av vax, är ett bra första steg att försöka med öronvaxuppmjukande droppar. Droppar som mjukar upp öronvax kan användas BARA om trumhinnan inte är perforerad (sök råd från en läkare om du är osäker, eftersom ett hål i trumhinnan eller en tidigare öronoperation kan göra detta medel olämpligt). Öronvaxupplösande droppar, som normalt köps på apoteket, används för att både mjuka upp och sönderdela det vax som byggts upp i hörselgången. De används ofta i kombination med andra tekniker för avlägsnande av vax, t.ex. mikrosugning och curettage, för att bidra till en snabbare och mer skonsam avlägsnande av vaxet. Uppmjukande droppar kan leda till att en ”lucka” skapas i vaxet, vilket kan ge en viss tillfällig lindring av blockeringen (och hjälpa dig att återfå viss hörsel) innan det manuella avlägsnandet kan ske, och ibland kan det också leda till en fullständig lösning av det fastsatta vaxet. Detta är mer troligt när mängden vax är minimal. Se alltid till att få ditt öra kontrollerat av en professionell efteråt för att säkerställa att inget vax har blivit kvar i hörselgången.

Om dina symtom inte avtar efter användning av öronmjukgörande droppar bör du konsultera en professionell. Vaxet kan vara för stort, djupt eller torrt för att de mjukgörande dropparna ska vara effektiva, och vaxet kan behöva avlägsnas med hjälp av mikrosug- och curettageteknik.

Detta förfarande administreras av en kvalificerad, registrerad sjuksköterska som använder små instrument och försiktig sugning för att avlägsna det från örat. Symptomlindringen är normalt omedelbar. Utbildning ges sedan om vad som kan göras för att förhindra att symtomen återkommer.

För eventuella olösta närvarande symtom efter avlägsnande av vax är det viktigt att konsultera en läkare.

Vad händer härnäst?

Om dina öron känns blockerade bör du kontakta en professionell person för att få råd.

You can also contact one of Earworx clinics direct:

Hobart

Bondi Junction

Launceston

Ulverstone

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.