Vitrifiering

Ett vitrifieringsexperiment för studier av slutförvaring av kärnavfall vid Pacific Northwest National Labs. Vitrifikation är en process där ett material […]