Performance Assessment: What Is It and Why Use It?

By Author and Educational Consultant Susan M. Brockhart, Ph.D.

McGraw Hill

Follow

Dec 12, 2016 · 3 min read

Pretend you are an elementary student, and your class is learning to interpret direction and distance on a map. Which would you rather do, take a test on map skills or plan and describe a safari across a map full of interesting places with exotic sights to see? Pretend you are a middle school language arts student, and your class is learning about imagery in poetry. Która ocena pokazałaby, że dogłębnie rozumiesz obrazowanie – test z pytaniami typu „zakreśl symilie” czy możliwość napisania krótkiego wiersza skoncentrowanego na znaczącym (dla Ciebie) obrazie? Udawaj, że jesteś studentem anatomii, który pewnego dnia chce zostać lekarzem. Który z nich byłby bliższy twoim marzeniom, test z anatomii w formie papierowej czy seria ćwiczeń na symulatorze ludzkiego ciała?

Choć test jest skutecznym sposobem na zebranie dowodów na temat wiedzy koncepcyjnej uczniów, ocena wykonania jest lepszym narzędziem do zbierania dowodów na to, co uczniowie potrafią zrobić ze swoją wiedzą. Efektywne ocenianie osiągnięć pozwala uczniom zastosować wiedzę do rozwiązania problemu lub zademonstrowania umiejętności. W ocenianiu osiągnięć, uczniowie demonstrują lub konstruują coś, a ich praca jest oceniana poprzez obserwację i osąd, często przy użyciu narzędzia takiego jak rubryka.

Ocena osiągnięć jest szczególnie przydatna do oceny osiągnięcia przez uczniów złożonych standardów nauczania (np, analizowanie celu autora), oceny ich zdolności do stosowania poznanych pojęć do rozwiązywania problemów (np. wykorzystanie wiedzy o poprzednich wyborach prezydenckich do przewidywania, co się stanie w obecnych wyborach prezydenckich) oraz oceny umiejętności (np. korzystanie z elektronicznego katalogu kart bibliotecznych). Jak powiedział kiedyś jeden z kolegów: „Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy potrafią pływać, jest włożenie ich do basenu”. Jednak niektóre proste umiejętności (np. tworzenie przez przedszkolaków równych zestawów z kolorowych liczmanów) również najlepiej oceniać poprzez obserwację wykonania zadania przez ucznia.

Zadania na wykonanie muszą być starannie zaprojektowane, tak aby odpowiedzi uczniów rzeczywiście świadczyły o wiedzy i umiejętnościach, które staramy się ocenić. Kryteria wykonania muszą być jasne i pomagać uczniom skupić się na tych rzeczach, w szczególności, aby mogli „pokazać, co wiedzą”. Zadania zadaniowe pomagają pokazać uczniom, jak wygląda prawdziwa praca w danej dyscyplinie – co to znaczy być pisarzem, matematykiem, historykiem czy naukowcem, na przykład. A kiedy uczniowie rozumieją kryteria powodzenia zadania i stosują je w swojej pracy, badania wykazują, że ich wyniki – i osiągnięcia – rosną.

Następnym razem, gdy będziesz planował lekcję, przyjrzyj się celom, które chcesz, by uczniowie osiągnęli. Znajdź jeden lub kilka, które nadają się do oceny osiągnięć i wypróbuj je!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.