Florida Special Warranty Deed Form

Florida Special Warranty Deed jest kolejnym dokumentem, który może być użyty do przekazania nieruchomości na Florydzie. Ten rodzaj aktu notarialnego zapewnia ograniczoną gwarancję. Udzielający, czyli sprzedający, gwarantuje, że nie poczynił żadnych obciążeń lub roszczeń i że będzie bronił, w imieniu kupującego, wszelkich roszczeń poczynionych przez interes udzielającego. Jak w każdym przypadku, rozsądnie jest przeprowadzić badanie tytułu własności, aby dokładnie określić, jakie udziały w nieruchomości są faktycznie przekazywane.

Krok 1 – Wpisz nazwisko osoby, która przygotowuje akt notarialny.

Krok 2 – Wpisz nazwisko osoby, do której rejestrator powinien zwrócić akt notarialny. Zazwyczaj jest to odbiorca (nabywca) lub prawnik odbiorcy.

Krok 3 – W kolejnym miejscu wpisz numer identyfikacyjny działki. Można go znaleźć w biurze rejestratorskim hrabstwa.

Krok 4 – Należy podać datę przekazania.

Krok 5 – W kolejnych polach należy wpisać imię i nazwisko oraz adres nabywcy i odbiorcy.

Krok 6 – Należy podać wynagrodzenie za nieruchomość.

Krok 7 – Należy wpisać hrabstwo, w którym znajduje się nieruchomość.

Krok 8 – W kolejnej rubryce należy wpisać opis prawny nieruchomości.

Krok 9 – W obecności dwóch świadków i notariusza, udzielający i udzielający powinni złożyć podpisy i opatrzyć je datą.

Krok 10 – Udzielający dotacji powinien zanieść oryginał do rejestracji w rejestratorze okręgowym.

Krok 11 – Udzielający dotacji powinien złożyć oryginał do rejestracji w rejestratorze okręgowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.